Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych osobowych

niebieskie dźwigi w porcie

Poniżej znajdą Państwo informacje, które w przejrzysty sposób pozwolą zapoznać się z zasadami ochrony danych osobowych w naszej firmie. Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z 27.04.2016 r. (RODO), informujemy Państwa o następujących kwestiach:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Usług Morskich Gdańsk-Pilot Sp. z o.o., z siedzibą w Gdańsku (80-542), przy ul. Przemysłowej 6. Wszelkie pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Państwa danych osobowych oraz zakresu przysługujących Państwu uprawnień, prosimy kierować na adres: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

2. Państwa dane osobowe przetwarzamy w celu zawarcia umowy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia RODO.

3. Mogą Państwo zwrócić się do nas z żądaniem dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przeniesienia, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, jak również wnieść sprzeciw wobec ich dalszego przetwarzania w każdym momencie.

4. Dane osobowe, które nam Państwo powierzacie, przechowywane są w naszej Bazie Kontrahentów. Jest ona odpowiednio zabezpieczona tak, aby nie dostała się w niepowołane ręce, ani nie została utracona. Dane osobowe w niej zawarte będziemy przetwarzać do momentu ustania celu przetwarzania, tj. do zakończenia współpracy, albo do chwili wycofania przez Państwo zgody na ich przetwarzanie.

5. Państwa dane osobowe będziemy archiwizowali przez 6 lat, na potrzeby związane z przyjęciem Państwa skargi, roszczenia, ich rozpatrzeniem oraz skierowaniem odpowiedzi, a także z uwagi na Ustawę o rachunkowości.

6. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą jedynie podmioty uprawnione do ich uzyskania w związku z realizacją umowy.

7. Nie będziemy przekazywać Państwa danych osobowych do państw trzecich.

8. Pragniemy także poinformować, że w przypadku przetwarzania Państwa danych osobowych niezgodnie z Rozporządzeniem RODO, mają Państwo prawo skierować skargę do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (w przyszłości do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), z siedzibą w Warszawie (00-923) przy ul. Stawki 2.

9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania może skutkować odmową zawarcia umowy.